Standardoidut peltipäällysteet ratkaisevat teollisuuden eristämisen haasteita

Standardisoitu peltipäällyste maksimoi eristämisen tuomat hyödyt ja tekee eristämisestä entistä kustannustehokkaampaa.

Eristeiden sopivuus, pitkäikäisyys, tehokkuus ja turvallisuus ovat keskeisiä seikkoja eristystä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Samalla on arvioitava, millä valinnoilla varmistetaan, että eristäminen on investointina mahdollisimman kestävä?

Teollisuudessa elinkaariajattelu ulottuu yhä laajemmin toiminnan ja tuotannon eri osa-alueisiin. Siinä pienilläkin yksityiskohdilla on merkitystä. Eristäminen itsessään säästää kustannuksia ja ympäristöä pienentämällä energiankulutusta ja päästöjä. Kustannustehokkuuden ja kestävyyden näkökulmasta ei ole yhdentekevää, miten eristys kokonaisuudessaan toteutetaan.

Standardisoitu peltipäällyste maksimoi eristämisen tuomat hyödyt ja tekee eristämisestä entistä kustannustehokkaampaa. Peltipäällysteet suojaavat eristeitä sekä parantavat niiden toimivuutta. Peltipäällysteiden avulla lopputuloksesta saadaan viimeistelty kokonaisuus ja kaiken lisäksi niiden käyttäminen on suorastaan yksinkertaisen helppoa. 

 

Standardoitu peltipäällyste tekee eristysprojektista sujuvamman

Peltipäällysteet suojaavat eristeitä mekaaniselta kulumiselta sekä tulen, kosteuden tai kolhaisujen aiheuttamilta vaurioilta. Peltipäällyste vaikuttaa eristeen käyttöikään sekä lisää sen suorituskykyä.

Kespetin peltipäällysteet voidaan valmistaa täyttämään minkä tahansa maan standardit ja vaatimukset ja ne sopivat yhteen kaikkien yleisesti käytettyjen eristemateriaalien kanssa. Oli putken halkaisija ja eristyksen paksuus mikä tahansa, löydät siihen valmiiksi oikein mitoitetun peltipäällysteen. Valmiit ohutlevytuotteet ovat vaivattomasti skaalattavissa massiivisimpiinkin rakennushankkeisiin. 

Valmiiksi mitoitetut peltipäällysteet sopivat paikoilleen ilman erityisiä työkaluja tai paikan päällä tehtävää säätämistä. Pelkkä paikoilleen asennus riittää – jopa niittien ja ruuvien reiät ovat valmiina. Standardimitat varmistavat, että jokainen päällyste sopii yhteen muiden osien kanssa täydellisesti.

Standardisoitu peltipäällyste on nopea ja vaivaton vaihtoehto. Valmiiksi oikein mitoitettu päällyste vähentää eristämiseen kuluvaa työaikaa mittaamisesta sekä osien valmistuksesta ja sovittelusta.

 

Laatu takaa kestävän elinkaaren

Peltipäällysteet ovat olennainen osa teollisuuden eristämistä ja niillä voidaan konkreettisesti vaikuttaa eristämisen elinkaareen. Kespetin peltipäällysteet noudattavat korkeita laatuvaatimuksia. Käytännössä ne ovat huoltovapaita ja kestävät käytössä vuosikymmeniä. Jos eriste päällysteen alla pitää vaihtaa, voit hyödyntää samaa päällystettä uudelleen. 

Mikäli jostain syystä peltipäällyste joudutaan vaihtamaan, on standardisoitujen päällysteiden korvaaminen nopeaa. Sopivaa palaa ei tarvitse teettää erikseen vaan voit vain tilata uuden valmiiksi mitoitetun kappaleen. 

Peltipäällysteen etuna on myös sen kierrätettettävyys, sillä käytettykään peltipäällyste ei ole hyödytön jäte. Sen voi kierrättää metallinkeräykseen ja materiaali pääsee uusiokäyttöön. Tämä auttaa omalta osaltaan vastaamaan tuotantolaitoksen ympäristövaatimuksiin.

 

Kustannustehokkuus standardisoitujen peltipäällysteiden etu 

Standardisoidut peltipäällysteet ovat kustannustehokas ratkaisu: 

  • käyttöikä on pitkä 
  • varaosia on aina nopeasti saatavilla
  • eristettävien kohteiden laajentaminen on vaivatonta.

Isot varastomme ja tuotantokapasiteettimme varmistavat sen, että tarvittaessa peltipäällysteitä on saatavilla hyvinkin nopealla aikataululla ja eikä projektisi eteneminen jää niistä kiinni. Kespetin peltipäällysteitä voi ostaa Suomen lisäksi Ruotsista ja Norjasta, ja tarvittaessa niitä voidaan toimittaa jopa toiselle puolelle maapalloa. 

Universaalit peltipäällysteet mahdollistavat eristettävien kohteiden muokkaamisen tai laajentamisen ilman, että kaikkea tarvitsee aloittaa alusta. Pelkkä uusien osien tilaaminen riittää, ja vanhat peltipäällysteet istuvat saumattomasti yhteen uusien kanssa.

Tarpeen mukaan peltipäällysteet voi tilata myös muiden kansallisten rakennusmääräysten ja standardien mukaisesti sekä omilla mitoituksilla, mikä mahdollistaa Kespetin peltipäällysteiden laadun hyödyntämisen esimerkiksi kansainvälisissä projekteissa. 

Tee eristämisestä helppoa ja tehokasta – hyödynnä Kespetin universaalien peltipäällysteiden tuomat edut sekä asiantuntijoidemme ammattitaito.