Kaikki Kespetin peltipäällysteistä, osa 7: Pienet säiliöt

Artikkelisarjan seitsemännessä osassa keskitymme pieniin säiliöihin ja niiden päällystämiseen. Laadukkaat päällysteet takaavat varastoitavien materiaalin säilymisen suojattuna ja halutussa lämpötilassa.

Säiliöissä varastoidaan erilaisia materiaaleja – päällysteen on oltava kunnossa

Pieniä säiliöitä käytetään teollisuuden prosessien raaka-aineiden, aputuotteiden tai lopputuotteiden, kuten veden tai muiden nesteiden, välivarastointiin ja säilyttämiseen. Teollisuudessa myös puretaan painetta säiliöiden avulla siirtämällä painetta säiliöstä toiseen.

Riippumatta siitä, mitä säiliöön varastoidaan, on keskeistä huolehtia siitä, että päällyste yhdessä eristeen kanssa pitää varastoitavan materiaalin joko kuumana tai kylmänä sekä täyttää turvallisuusvaatimukset. Laadukas päällyste myös suojaa säiliön eristettä ja saa sen kestämään pidempään.

Pienillä säiliöillä tarkoitetaan jaloilla seisovia pysty- tai vaakasäiliöitä. Säiliöiden eristäminen erittäin tärkeää, sillä säiliöiden sisältöjen lämpötilat ovat yleensä korkeita, kuten itse prosessissakin, jolloin lämpöhäviön määrä säiliössä on suuri. Joskus prosessin säiliössä välivarastoitavan sisällön lämpötila ei saa laskea liian paljon, jolloin myös hyvä eristäminen on tärkeää.

Pienten säiliöiden päällysteet valmistetaan asiakkaan tarpeiden mukaisiksi

Pienen säiliön eristys koostuupäällysteen tukiraudoituksesta, eristeestä sekä päällysteestä. Valmistamme säiliöiden päällysteet kaikista vakiomateriaaleista valmiiksi rei’itettynä ja sikattuna säiliön mittojen mukaisesti. Säiliön vaippaosuus päällystetään sileästä pellistä tehdyllä säiliövaipalla, jossa on vakiona 100 mm limitys sekä ruuvi-/niittikiinnityssaumassa minimissään 30 mm limitys. Säiliöiden valmistuksessa huomioidaan saumat niin, että vesi ei pääse eristeeseen.

Kespetin pienten säiliöiden…

  • päätyjen peltipäällystevaihtoehdot ovat zeppeliinipääty tai kartiopääty
  • saumavaihtoehtoja on useita, riippuen säiliön sijainnista ja koosta
  • säiliövaippaan voidaan valmistaa myös 20 mm tukikanttaus.