Tietoa meistä

Kespet Oy

Kespet Oy aloitti toimintansa vuonna 1977 ja keskittyi alussa LVI-taloteknisiin eristyksiin, myöhemmin teollisuuseristämiseen ja vuodesta 1983 lähtien prosessiteollisuuden putkien, säiliöiden, laitteiden, kanavien ja kattiloiden teknisiin eristysprojekteihin Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2007 eristysurakointitoiminnasta päätettiin luopua kokonaan ja keskittyä rakenteiden suojapäällyste- ja alusrakennejärjestelmien teolliseen valmistukseen sekä erilaisten eristys- ja ohutlevytarvikkeiden tuontiin, vientiin ja jälleenmyyntiin. Vuonna 2021 Kespet siirtyi osaksi eurooppalaista IPCOM Groupia. IPCOM on eristysalan asiantuntija erikoistuen lämmöneristykseen, korkean lämpötilan eristykseen, passiiviseen palosuojaukseen ja äänieristykseen.

Asennusvalmiit Kespet -peltipäällyste- ja alusraudoitusjärjestelmät ovat laadukas ja taloudellinen ratkaisu. Tuotteet valmistetaan laatuvalvotuissa, standardisoiduissa prosesseissa nykyaikaisilla tuotantolinjoilla. Automatisoitu tuotantomme varmistaa Kespet -peltipäällysteiden ja eristyksen alustukiraudoitusjärjestelmien onnistuneen asentamisen. Kespetin tuotteiden valmistus ja suunnittelu on sertifioitu ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien mukaisesti.

Kespet Oy:n tehtaat sijaitsevat Vaajakoskella Jyväskylässä.

 

Ympäristötoiminta

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädännön vaatimuksia sekä paikallisten ympäristöviranomaisten määräyksiä. Kespet Oy:n ympäristötoiminta ja toiminta on ympäristön huomioon ottaminen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Ympäristön huomioiminen toiminnassa:

– Oman toiminnan ympäristönäkökohtien seuranta, arviointi ja jatkuva parantaminen.
– Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen.
– Ympäristönäkökulman huomioiminen hankintojen suunnittelussa ja toimittaja-arvioinneissa.
– Jätteiden määrän vähentäminen ja lajittelu.
– Henkilökunnan valistaminen, kouluttaminen ja tiedottaminen.
– Ympäristöviestintä asiakkaille ja yhteistyötahoille.

Eri prosesseissa laaditaan, päivitetään ja arvioidaan, linjaorganisaation mukaisten vastuuhenkilöiden johdolla, vuosittain ympäristöjärjestelmän tavoitteet vuosittaisella sekä/tai pidemmän aikavälin tavoitteella.

Laatutoiminta

Laatu on oleellisin osatekijä Kespetin liiketoiminnallisissa tavoitteissa. Olemme sitoutuneet laatujohtamisjärjestelmä EN ISO9001:2015 vaatimusten mukaiseen toimintaan.

Laatuprosessijohtaminen ohjaa toimintaamme organisaatiomme jokaisella tasolla, haluamme tarjota asiakkaillemme parasta. Olemme vastuullinen yritys, joka huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä, henkilöstöstään, taloudellisesta vastuusta sekä ympäristövastuusta.

Tavoitteenamme on täydellinen asiakastyytyväisyys ja kokonaisvaltainen laadukkuus, johon pyrimme asiakaslähtöisyyden kautta. Laatutoimintaa ohjaa ja kehittää jatkuvan parantamisen periaate.

K.A.L.L.I.O

Yrityksemme toiminnan arvoja kuvastaa K.A.L.L.I.O, joka toimii peruspilarina toiminnassamme ohjausjärjestelmien ohella. Näiden arvojen päälle rakentuu muu tekemisemme. K.A.L.L.I.O:n arvoja ovat:

Kunnioitus
Ahkeruus
Laatu
Luottamus
Intohimo
Oma tekeminen

Näitä arvoja pyrimme noudattamaan sekä työpaikallamme, että asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa toimiessamme. Toista kunnioittaen ja toiseen luottaen, intohimoisen ahkerasti omaan tekemiseen ja laatuun panostaen on useimmiten hyvä lopputulos taattu.