Tietoa meistä

Olemme kansainvälinen LVI- ja teollisuuseristystuotteiden, rakennusteollisuuden ohutlevytuotteiden ja alan asennustarvikkeiden ja työkalujen kokonaisvaltaisen myynnin johtava yritys Suomessa.

Kespet Oy

Kespet Oy aloitti toimintansa vuonna 1977 ja keskittyi alussa LVI-taloteknisiin eristyksiin, myöhemmin teollisuuseristämiseen ja vuodesta 1983 lähtien prosessiteollisuuden putkien, säiliöiden, laitteiden, kanavien ja kattiloiden teknisiin eristysprojekteihin Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2007 eristysurakointitoiminnasta päätettiin luopua kokonaan ja keskittyä rakenteiden suojapäällyste- ja alusrakennejärjestelmien teolliseen valmistukseen sekä erilaisten eristys- ja ohutlevytarvikkeiden tuontiin, vientiin ja jälleenmyyntiin.

Asennusvalmiit Kespet -peltipäällyste- ja alusraudoitusjärjestelmät ovat laadukas ja taloudellinen ratkaisu. Tuotteet valmistetaan laatuvalvotuissa, standardisoiduissa prosesseissa nykyaikaisilla tuotantolinjoilla. Automatisoitu tuotantomme varmistaa Kespet -peltipäällysteiden ja eristyksen alustukiraudoitusjärjestelmien onnistuneen asentamisen.

Kespet Oy:n oman tuotannon lisäksi jälleenmyymme muita teknisiä eristys- ja päällystejärjestelmiä sekä työkaluja ja asennustarvikkeita. Yhteistyökumppanimme ovat pitkään alalla toimineita laadukkaita valmistajia. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Rockwool, SSAB, Armacell, Sebald, Goebel, Ovako ja Tibnor. Kespet-konseptin tuotteiden valmistus, suunnittelu, myynti ja markkinointi on sertifioitu ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien mukaisesti. Henkilöstömme palvelee asiantuntevasti ja laadukkaasti asiakkaitamme aina viimeistä niittiä myöten.

Kespet Oy:n tehtaat ja pääkonttori sijaitsevat Vaajakoskella Jyväskylässä. Tämän lisäksi yhtiöllä on varastomyyntiyksiköt Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Toimipisteemme ovat eristetarvikemyynnin ja logistiikan kannalta sijoittuneet hyvin palvelemaan koko Suomen asiakkaita.

 

Konsepti

Kokonaisvaltaisen Kespet-materiaali- ja asennuspalvelujärjestelmän tavoite on teollisuuseristysurakoinnin materiaalihuollon järkeistäminen ja toimintatapojen uudistaminen yhteistyössä teollisuuseristysurakoitsijoiden sekä päätilaajan ja/tai laitetoimittajan kanssa.

Myymme ja valmistamme laadukkaita, hinnaltaan kilpailukykyisiä EU:n ja Suomen rakennusmääräykset ja standardit täyttäviä Kespet peltipäällyste- ja alusrakennejärjestelmiä, jälleenmyymme erilaisia teknisiä eristeitä, ohutlevyjä, työkaluja sekä asennustarvikkeita viimeistä kiinnitysniittiä myöten. Asiakkaat saavat yhdestä paikasta keskitetysti kaiken, mitä teknisessä LVI-eristämisessä ja teollisessa eristämisessä sekä ohutlevysuojarakentamisessa tarvitaan ja voivat näin keskittyä liiketoimintansa kannalta oleelliseen, tulosta tuottavaan muuhun rakennustoimintaan.

Kespetin tavoite on kasvaa Pohjois-Euroopan kattavimmaksi eristys- ja ohutlevypalveluita tarjoavaksi konserniksi. Laatuprosessijohtaminen ohjaa toimintaa organisaation jokaisella tasolla. Haluamme tarjota vain parasta. Olemme vastuullinen yritys, joka huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä, henkilöstöstään, taloudellisesta vastuusta sekä ympäristövastuusta.

Ympäristötoiminta

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädännön vaatimuksia sekä paikallisten ympäristöviranomaisten määräyksiä. Kespet Oy:n ympäristötoiminta ja toiminta on ympäristön huomioon ottaminen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Ympäristön huomioiminen toiminnassa:

– Oman toiminnan ympäristönäkökohtien seuranta, arviointi ja jatkuva parantaminen.
– Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen.
– Ympäristönäkökulman huomioiminen hankintojen suunnittelussa ja toimittaja-arvioinneissa.
– Jätteiden määrän vähentäminen ja lajittelu.
– Henkilökunnan valistaminen, kouluttaminen ja tiedottaminen.
– Ympäristöviestintä asiakkaille ja yhteistyötahoille.

Eri prosesseissa laaditaan, päivitetään ja arvioidaan, linjaorganisaation mukaisten vastuuhenkilöiden johdolla, vuosittain ympäristöjärjestelmän tavoitteet vuosittaisella sekä/tai pidemmän aikavälin tavoitteella.

Laatutoiminta

Laatu on oleellisin osatekijä Kespetin liiketoiminnallisissa tavoitteissa. Olemme sitoutuneet laatujohtamisjärjestelmä EN ISO9001:2015 vaatimusten mukaiseen toimintaan.

Laatuprosessijohtaminen ohjaa toimintaamme organisaatiomme jokaisella tasolla, haluamme tarjota asiakkaillemme parasta. Olemme vastuullinen yritys, joka huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä, henkilöstöstään, taloudellisesta vastuusta sekä ympäristövastuusta.

Tavoitteenamme on täydellinen asiakastyytyväisyys ja kokonaisvaltainen laadukkuus, johon pyrimme asiakaslähtöisyyden kautta. Laatutoimintaa ohjaa ja kehittää jatkuvan parantamisen periaate.

Kespetin arvoja ovat:

  • Laadukkuus ja rehellisyys
  • Avoimuus ja kunnioittavuus
  • Asiantuntevuus
  • Asiakaslähtöisyys
  • Vastuullisuus
  • Yhteistyöhalukkuus
  • Toimialan järkeistäminen

K.A.L.L.I.O

Yrityksemme toiminnan arvoja kuvastaa K.A.L.L.I.O, joka toimii peruspilarina toiminnassamme ohjausjärjestelmien ohella. Näiden arvojen päälle rakentuu muu tekemisemme. K.A.L.L.I.O:n arvoja ovat:

Kunnioitus
Ahkeruus
Laatu
Luottamus
Intohimo
Oma tekeminen

Näitä arvoja pyrimme noudattamaan sekä työpaikallamme, että asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa toimiessamme. Toista kunnioittaen ja toiseen luottaen, intohimoisen ahkerasti omaan tekemiseen ja laatuun panostaen on useimmiten hyvä lopputulos taattu.

Suurimmat yhteistyökumppanit

Kespet Oy:n jälleenmyyntituotteet ovat alan parhaiden teknisten eristeiden, ohutlevyjen, asennustarvikkeiden ja käsityökalujen yhteistyökumppaneiden valmistamia.