KESPETin myyntitoiminta siirtyy osaksi ISOPARTNERin liiketoimintaa

1.1.2024 lähtien Kespetin myynti siirtyy ISOPARTNERin alla ja Kespet keskittyy ainoastaan peltipäällysteiden valmistukseen.

Kespet valmistaa peltipäällysteet jatkossakin

Tammikuun alusta Kespetin toiminta keskittyy vain ja ainoastaan putki- ja säiliöpäällysteiden, peltikelojen, teollisuusprofiileiden, ohutlevytuotteiden ja tukirakenteiden valmistukseen. ISOPARTNER Oy ottaa vastuulleen tuotteiden myynnin. Kespetin johdossa jatkaa Pekka Asikainen. Varasto- ja tuotantohenkilöstö pysyy ennallaan ja myyntihenkilöstö siirtyy työskentelemään ISOPARTNERille.

 

Kespetin tuotteet osaksi ISOPARTNERin valikoimaa

Yhdistymisen myötä Kespetin valikoima siirtyy kokonaisuudessaan osaksi ISOPARTNERin jo valmiiksi laajaa tuotevalikoimaa. ISOPARTNERilta löydät mm. K-Flexin solukumit, Parocin villat ja Dormer Prametin terät, joita ei ole ollut Kespetin valikoimissa.

Kespetin tarjoamat teollisuuden laskenta- ja mitoituspalvelu sekä TIPCHECK-auditointi siirtyvät ISOPARTNERin palveluiksi.

Kespet Online -palvelu tullaan lopettamaan 22.12.2023.

 

Toiminnan tehostaminen

Kespet on osa IPCOM-konsernia, jolla on toinen vastaavanlainen peltipäällystetehdas Saksassa – ISOPARTNER Volkach. Tavoitteena on luoda yhteiset toimintamallit tehtaille ja rakentaa toisiaan sopivasti täydentävät tuotantoyksiköt Euroopan pohjoispäähän ja keskelle. Tuotantovolyymit tulevat kasvamaan, jolloin toimitusvarmuus ympäri maailman paranee entisestään. Samalla pystytään varmistamaan ympäristöystävällisemmät kuljetusmatkat, kun toinen tehtaista sijaitsee Keski-Euroopassa.

 

ISOPARTNER on osa IPCOM-konsernia

ISOPARTNER on osa kansainvälistä IPCOM-konsernia. IPCOM on nopeasti kasvava ja kunnianhimoinen konserni, joka on erikoistunut lämpöeristyksen, korkean lämpötilan eristämiseen, passiiviseen palosuojaukseen ja äänieristyksen ratkaisuihin.

IPCOM pyrkii olemaan edelläkävijä muuttuvassa markkinaympäristössä vastaten vakio- ja räätälöidyillä ratkaisuilla asiakkaiden tarpeisiin. IPCOM luo kestävää arvoa vahvalla paikallisella läsnäolollaan, strategisilla kumppanuuksilla johtavien valmistajien kanssa, laajalla tuotevalikoimalla ja saatavuudella, logistiikan erinomaisella laadulla ja asiakaspalvelulla.