TIPCHECK-auditointi

TIPCHECK-auditoinnit ovat siirtyneet osaksi ISOPARTNERin palveluita. Siirry tästä ISOPARTNERin sivuille

Siirry

Eristämisen tuoma energiansäästöpotentiaali teollisuudessa on merkittävä, mutta useissa tuotantolaitoksissa eristykset ovat yhä heikolla tasolla. TIPCHECK-auditoinnin avulla saadaan luotettavasti selville, millaiset energia- ja kustannussäästöt teollisuuden kohteessa voidaan saada aikaan eristämällä.

TIPCHECK antaa puolueetonta tietoa eristämällä aikaansaatavasta energiansäästöstä

TIPCHECK on Euroopan teollisen eristysyhdistyksen (EiiF) kehittämä menetelmä, jonka tarkoitus on tuoda teollisuuteen työkaluja ja ratkaisuja energian säästämiseen eristystä parantamalla. Kespetillä on pätevyys TIPCHECK-auditointiin, joka on palveluna puolueeton ja noudattaa sekä eurooppalaisia että kansainvälisiä energia-auditointistandardeja.

Nimi TIPCHECK tulee sanoista Technical Insulation Performance and Check. TIPCHECK-auditointi on siis nimensä mukaisesti teknisiin eristysjärjestelmiin erikoistunut energiakatselmus.

Mitä suurempien lämpötilojen kanssa teollisuudessa ollaan tekemisissä, sitä tärkeämmässä roolissa hyvä tekninen eristäminen on lämpöhäviöiden hallinnassa. Lisäksi EiiF:n tutkimuksissa on huomattu, että huomattavan suuri osa matalan lämpötilan (lämpötila 50–100 °C) kohteista on eristämättä kokonaan, jolloin myös niissä on paljon energiansäästöpotentiaalia.

TIPCHECK auttaa löytämään tehokkaat tavat säästää energiaa

TIPCHECK-auditoinnin tärkein tehtävä on tunnistaa tarkistettavasta kohteesta komponentit, joilla on suurin energiansäästöpotentiaali ja kannattavimmat takaisinmaksuajat. Tavallisesti suurin säästöpotentiaali on eristämättömissä osissa, mutta myös jo eristettyjen osien eristyksen parantaminen voi joskus tuoda huomattavia säästömahdollisuuksia.

TIPCHECK tähtää ensisijaisesti teollisuuden hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen ja sitä kautta ympäristön kuormituksen vähentämiseen. Jokaisella yrityksellä on omalta osaltaan vastuu ympäristöasioista. TIPCHECK-auditointi antaa tietoa siitä, kuinka paljon oman kohteen eristyksen parantamisella pystytään vaikuttamaan hiilijalanjälkeen.

Yrityksen kannalta positiivinen sivutuote energiansäästölle on luonnollisesti rahan säästö. Energian hintojen noustessa se on entistä tärkeämpi näkökulma. Mitä pienemmiksi CO2-päästöt saadaan, sitä vähemmän yritykselle myös jää maksettavaksi päästömaksuja, jotka ovat olleet vuosi vuodelta noususuuntaiset.

TIPCHECK-auditointi kannattaa ottaa osaksi energia-auditointia

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään pakollisen vuosittaisen energiakatselmuksen, jossa kartoitetaan yrityksen energiankäyttöä ja energiatehokkuutta parantavia toimia. Usein kartoitus jää siltä osin vajavaiseksi, että eristyksen osuutta energiankulutukseen ei ole huomioitu. TIPCHECK-auditointi antaa tähän osa-alueeseen tarvittavaa tietoa.

Euroopassa yrityksiltä vaaditaan jo energialuokka C:n tasoa energiatehokkuudessa, ja mitä todennäköisimmin samaa tullaan edellyttämään lähivuosina myös Suomessa. TIPCHECK antaa hyvät suuntaviivat tähän pääsemiseksi.

TIPCHECK-auditoinnin vaiheet:

 

Jo tarkastusvaiheessa asiakas saa nähtäväkseen mobiiliapilla paikan päällä tehdyn laskelman, joka kertoo suuntaa antavasti kohteen energiansäästöpotentiaalista. Sen jälkeen tietojen pohjalta tehdään vielä tarkempi laskenta.

Tilaa TIPCHECK-auditointi tai kysy lisää

Soita meille suoraan TIPCHECK-insinööri Antti Hyttiselle, 050 597 1364,
tai jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.