Kespet-tuotteet äänieristykseen

Kespetin äänieristyselementit vaimentavat tehokkaasti melua

Työympäristön melun vähentäminen on kannattava panostus työhyvinvointiin. Valmiit äänieristyselementit ovat helppo tapa pienentää melukuormaa.

Melu tekee työympäristöstä kuormittavan ja terveydelle haitallisen

Melu on tavallinen ongelma teollisuuden kohteissa. Sen syntymistä on usein mahdotonta välttää esimerkiksi valmistavassa tuotannossa ja kuljetuksessa.

Nykyään tiedetään kuitenkin hyvin, millaisia haittoja melu aiheuttaa terveydelle. Se on yleisin ammattitautien aiheuttaja ja voi saada aikaan kuulovaurioita. Äkillisiä voimakkaita ääniä sisältävä impulssimelu, jota syntyy tyypillisesti suuria energiamääriä käytettäessä, on erityisen haitallista.

Melu vaikuttaa ihmiseen monella muullakin tavalla. Se voi lisätä mm. sydämen lyöntitiheyttä, verenpainetta ja hengitystiheyttä. Vaikutukset voivat näkyä myös keskittymiskyvyssä, unessa ja työstä palautumisessa.

Jo yli 80 desibelin päivittäinen melualtistus voi olla kuulolle haitallista. Jos työolosuhteiden melualtistus ylittää 85 desibeliä, on työpaikalla laadittava meluntorjuntaohjelma, joka tarkoittaa tarpeettomien äänihaittojen vähentämistä ja poistamista.

(Lähde: www.teollisuusliitto.fi)

Äänieristyksellä apua meluongelmaan

Kun melun syntymistä ei voida estää, seuraavaksi paras vaihtoehto on estää sen etenemistä mahdollisimman tehokkaasti. Äänieristysratkaisut tuovat keinoja tähän.

Kespetin oman tuotannon äänieristyselementit on suunniteltu erityisesti teollisuuden äänieristykseen, mutta elementtejä voidaan käyttää myös talotekniikan äänieristyksiin. Niillä voidaan pienentää tehtaiden ja hallien kokonaismelua äänieristämällä melua tuottava osasto, konehuone tai yksittäinen isompi laite.

Valmiina elementteinä Kespetin äänieristyselementit on helppo asentaa haluttuun kohteeseen. Ne voidaan valmistaa äänieristettävän kohteen mittojen mukaan.

Kespet-äänieristyselementti on rakenteeltaan samankaltainen kuin eristyselementtimme.

Sen rakenne on seuraavanlainen:

  • Pohjana on reikäpellistä valmistettu c-kasettirunko
  • Välissä on kohteen vaatimusten mukaan valittu äänieriste
  • Päällimmäisenä on profiilipelti.
  • Äänieristyselementin runko jäykistetään sisällä olevilla alumiinisilla Z-tukilistoilla ja päädyissä olevilla U-listoilla.

 

Äänieristyselementti testissä

Teetimme helmikuussa 2022 Kespet-äänieristyselementille testit vakioiduissa olosuhteissa. Turun ammattikorkeakoulu suoritti testaamisen akustiikkalaboratoriossa.

Testiin otettiin mukaan kolme erilaista versiota äänieristyselementistä. Jokaisen tutkittavan elementin peltiosat olivat samaa materiaalia, mutta erot syntyivät välissä olevasta eristeestä.

Elementti 1:
Alumiiniprofiilipelti 0,7 mm
Perinteinen villaeriste, 50 mm
KS reikäpelti 0,7 mm reiät 30 %

Elementti 2:
Alumiiniprofiilipelti 0,7 mm
Uudentyyppinen ohuempi eristemateriaali, 10 mm
KS reikäpelti 0,7 mm reiät 30 %

Elementti 3:
Alumiiniprofiilipelti 0,7 mm
Uudentyyppinen ohuempi eristemateriaali, 12 mm
KS reikäpelti 0,7 mm reiät 30 %

Äänieristyselementtien ääneneristävyyttä mitattiin laboratoriossa siten, että kukin elementti asennettiin tiiviisti kahden huoneen väliseen aukkoon. Toisessa huoneessa tuotettujen äänten äänenpainetasot mitattiin rakenteen toisella puolella.

Testiaukko molemmilta puolilta kuvattuna.

Ääneneristävyyden erot testattavien äänieristyselementtien välillä jäivät hyvin pieniksi. Elementti 1, jossa oli perinteinen 50 mm eriste, sai parhaan tuloksen, Rw 24. Myös huomattavasti ohuemmilla uudentyyppisillä eristemateriaaleilla päästiin kuitenkin todella lähelle tätä tulosta.

Äänieristyselementtien ääneneristävyysarvot.

Millaisia johtopäätöksiä voimme tehdä testin tuloksista?

Tulosten perusteella voimme todeta, että Kespet-äänieristyselementit ovat toimiva keino parantaa äänieristystä, valittiin elementtiin sitten minkä tyyppinen eriste vain. Perinteisellä villaeristeellä toteutettuna elementti on painoltaan ja paksuudeltaan hiukan suurempi kuin uudentyyppisillä ohuilla eristemateriaaleilla, mutta ääneneristävyydessä päästään kaikilla testatuilla materiaaleilla lähes samoihin tuloksiin.

Keveys ja ohuus ovat kuitenkin haluttuja ominaisuuksia, sillä niiden avulla äänieristettävässä kohteessa pystytään säästämään tilaa. Ohuimmillaan elementeillä on paksuutta vain peukalon verran eli vaivaiset 15 mm. Elementin painoon suhteutettuna uudemmat ohuet eristemateriaalit ovatkin itse asiassa ääneneristävyydeltään parempia. Elementtien hinnoissakaan ei ole suurta eroa perinteisen ja uuden eristemateriaalin välillä.