Kespet + IPCOM = kasvun mahdollisuuksia molemmille

Kespetille liittyminen IPCOM Groupiin on erinomainen tilaisuus vahvistaa eristysalan osaamista ja tuotevalikoimaa entisestään sekä tukea muita IPCOM Groupin yrityksiä omalla erikoisosaamisellamme. Kaikkia mahdollisuuksia ei toki vielä voida tietääkään, mutta vahva yhteistyö antaa ylipäänsä edellytyksiä kasvuun.

Osaaminen vahvistuu yhteistyössä

Yhteistyö antaa sekä meille että IPCOMille edellytykset kehittää eristysalan osaamistamme yhä tehokkaammin. Osaamista jakamalla pystymme palvelemaan asiakkaitamme monipuolisemmin.

Tuotevalikoima laajenee 

Selkeimmin Kespetin asiakkaille näkyvä hyöty on se, että IPCOMin yritysklusterin kautta valikoimiin tulee entistä enemmän eristystuotteita. Tuotevalikoima tulee todennäköisesti laajenemaan esimerkiksi palosuojatuotteiden, akustiikka- ja äänieristystuotteiden, erittäin kuumien lämpötilojen tuotteiden sekä erilaisten eristysratkaisujen ja kokonaisuuksien osalta. Samalla kartutetaan eristysalan sisällä olevien erikoisalojen osaamista ja ammattitaitoa.

Kespetin osaamista saadaan vietyä kansainvälisille markkinoille

Kespetin liiketoiminnan kannalta suurin hyöty on verkostoituminen IPCOMin kautta Eurooppaan ja muihin IPCOMin toiminta-alueen maihin. Oman tuotantomme ydinosaamiselle, peltipäällysteille, saadaan jatkossa huomattavasti lisää markkinaa ulkomailta. Sillä tulee varmasti olemaan ratkaiseva vaikutus kasvumme vauhdittamisessa. Osana suurempaa yritysklusteria hyödymme myös yhteisestä markkinoinnista. 

Taustatuki kaikelle tekemiselle

Edellisten lisäksi tiedossa on muita hyötyjä, jotka tekevät liiketoiminnasta sujuvampaa. IPCOMilta saadaan apua esimerkiksi raaka-ainehankinnoissa sekä päämiesten kanssa tehtävissä sopimuksissa. Kehitystyöhön voidaan panostaa enemmän, ja synergiaetuja muiden IPCOM Groupin yhtiöiden kanssa pystytään hyödyntämään. 

Positiiviset vaikutukset näkyvät toivottavasti myös yksilötasolla: yhteistyö IPCOMin kanssa on myös jokaiselle Kespet Oy:n työntekijälle loistava tilaisuus näyttää omat taitonsa ja saada kansainvälisen organisaation tuki tekemiselleen. 

Yhteenveto: Miten asiakkaamme hyötyvät tästä kaikesta?

Tärkeimpänä haluamme todeta, että asiakkaan prosesseja helpottava palvelumme paranee entisestään. Tarjoamme jatkossakin keskitetysti kaiken sen, mitä teknisessä LVI-eristämisessä, teollisessa eristämisessä ja ohutlevysuojarakentamisessa tarvitaan – ja IPCOM-yhteistyön avulla vielä hiukan enemmän. 

Epäilemättä IPCOMin mukanaan tuomat mahdollisuudet heijastuvat positiivisesti kaikkeen tekemiseemme, mistä hyötyvät ennen kaikkea asiakkaamme.