EN standardit varmistavat ohutlevytuotteiden turvallisuuden

Kromiyhdisteet, joita käytetään ohutlevytuotteissa ovat karsinogeenejä. Harvemmin niiden vaarallisuutta muistetaan, vaikka niiden terveysvaikutukset ovat merkittävät. Vastuullinen toimija vaatii EN 10346 standardin mukaisia materiaaleja, mikä takaa, että EU-lainsäädännön määrittämiä vaarallisten aineiden raja-arvot eivät ylity.

Reilu 10 vuotta sitten, jos joku olisi kysynyt, mitä tulee mieleen kromista, niin olisin vastannut, että amerikkalaisen rap-artistin auton vanteet ja vesihanat. Kromi on hieno aine. Se saa hanat ja muut metalliesineet kiiltämään luoden niihin korroosiota kestävän pinnoitteen. Sitä voidaan käyttää erilaisissa pintakäsittely- ja passivointiaineissa, nahan parkitsemisessa, betonin lisäaineena ja ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Käyttökohteita on lukuisia, mutta ongelmaksi muodostuu se, missä muodossa kromi esiintyy.

 

Kromiyhdisteiden käyttö on terveydelle vaarallista

Keskustelin useamman teollisuudessa työskentelevän tuttavani kanssa kromiyhdisteistä ja siitä, että onko työpaikkojen yleisimmät karsinogeenit, eli kromiyhdisteet tuttuja, niin hieman yllätyin. Ei nimittäin ollut. He eivät edes muistaneet, että työsuojelutarkastuksessa olisi nostettu asiaa esille. Muutama oli kuullut asiasta jostain muualta, mutta muuten tieto oli varsin vähäistä. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan näille aineille altistuu työssään Suomessa tuhansia ihmisiä vuosittain. Onneksi kuitenkin altistumiset ovat vähenemässä johtuen EU-lainsäädännöstä.

Teollisuuden eri aineissa tai yhdisteissä kromi esiintyy useissa eri muodoissa, joista yleisimmät ovat kolmi- ja kuusiarvoiset yhdisteet. Unohdetaan nyt amerikkalaiset rap artistit, metallisena esiintyvä kromi ja kolmiarvoinen kromi. Keskitytään ainoastaan kuusiarvoiseen kromiin, koska sen on todettu olevan vahva karsinogeeni ja sen käyttöä ja valmistusta on EU-alueella rajoitettu.

Kuusiarvoista kromia höyrystyy ilmaan esimerkiksi hitsauksessa, sitä on erilaisissa kemikaaleissa ja pintasuojaus aineissa. Ohutlevyjen valmistuksessa kuudenarvoisen kromin käyttöä ohjaa standardi EN 10346, joka takaa sen, että ohutlevylle suoritettava kuusiarvoisesta kromista vapaa kemiallinen passivointi ja öljykäsittely ei ylitä EU-lainsäädännön määrittämiä vaarallisten aineiden raja-arvoja.

 

EN standardeja ei noudateta

Saan vuosittain kymmeniä yhteydenottoja teräs- ja alumiinitehtailta EU-alueen ulkopuolelta, joissa meille yritetään kaupata raaka-aineita varsin kilpailukykyiseen hintaan. Tarjoajien kirjo on hyvin laaja ja usein yritykseen tarkemmin tutustuessa käy ilmi, että tuotteet eivät ole EN-standardien mukaisia ja sertifikaatitkin järjestyvät hetkessä, jos niitä ei ole valmiina. Joukossa on myös hyviä toimijoita, joille EN-standardit ovat tuttuja ja tuotteet EN-standardien mukaisia.

Kuusiarvoista kromia sisältäviä passivointiaineita käytetään ohutlevytuotannossa EU-alueen ulkopuolella edelleenkin erittäin laajasti. Esimerkiksi Venäjän yksi suurimmista teräksen valmistajista, Severstal julkaisi vasta heinäkuussa 2019, että yhdessä sen tehtaassa aletaan valmistamaan kuudenarvoisesta kromista vapaita ohutlevyjä EU-alueen asiakkaille.

Se, kuinka paljon näitä ei EN-standardeja täyttäviä ohutlevyjä EU-alueelle tulee, ei taida tietää kukaan. Yksi asia on kuitenkin varma: niitä tulee EU-alueelle ja niitä myös käytetään täällä. Tämä johtuu osaksi tilaajien tietämättömyydestä, mutta myös välinpitämättömyydestä.

 

Vastuullista ostamista – standardit täyttävät materiaalit

Tilatessani EU-alueen ulkopuolelta hinta edellä materiaaleja, jotka eivät täytä EN standardeja vaarantaisin usean ihmisen terveyden. Tähän ketjuun kuuluu tuotannossamme materiaaleja käsittelevät henkilöt, asiakkaamme, jotka materiaaleja asentavat ja loppuasiakas, joka on materiaalien kanssa tekemisissä. Suosittelen kaikkia, ketkä joutuvat ohutlevytuotteita hankkimaan, missä tahansa muodossa, pienistä asennusyrityksistä isompiin toimijoihin varmistamaan, että tuotteet ovat valmistettu EN 10346 standardin mukaisesta materiaalista. Kaksi vanhaa sananlaskua pätee tähänkin asiaan: Terveyttä ei voi ostaa rahalla ja halvalla ei saa hyvää.

 

Lähteet:

 

Severstal. 2019. Severstal Distribution is offering certified environmental friendly zinc-coated rolled steel products for European customers, https://distribution.severstal.com/eng/media/news/document93921.phtml

 

Työterveyslaitos. N.d. Kromi. https://www.ttl.fi/kemikaalit-ja-tyo/kromi/

 

Ruukki. 2020. Kuumasinkityt rakennustuotteet. https://www.ruukki.com/docs/default-source/b2b-documents/epd/rts_epd_48-20_rc_kuumasinkityt-rakennustuotteet_fi.pdf?sfvrsn=8637371290059230000

 

Riku Salminen
Hankintapäällikkö
Kespet Oy