KESPETin myyntitoiminta siirtyy osaksi ISOPARTNERin liiketoimintaa

1.1.2024 lähtien Kespetin myynti siirtyy ISOPARTNERin alla ja Kespet keskittyy ainoastaan peltipäällysteiden valmistukseen.