Kaikki Kespetin peltipäällysteistä, osa 4: Putkiston osat

Artikkelisarjan neljännessä osassa tarkastelemme peltipäällysteitä kokonaisvaltaisesti ja käymme läpi putkiston osat, joihin päällysteemme sopivat.

Kespetin peltipäällysteet kattavat koko putkiston

Kespetin laadukkaat peltipäällysteet ovat arvostettuja alalla, eikä se ole mikään ihme – olemme tehneet työtä sen eteen, että päällysteet täyttävät kaikki vaadittavat vaatimukset sekä ovat pitkäikäisiä, asennusvalmiita ja täysin kierrätettävissä.

Koska haluamme taata LV-, IV- ja prosessiputkistojen erinomaiset päällysteratkaisut, päällystevalikoimaamme kattaa koko putkiston. Standardisoitu mitoitus takaa sen, että päällysteet sopivat mille tahansa eristeelle. Näin ollen voit olla Kespetin päällysteitä käyttäessäsi varma, että ne käyvät yhteen eri eristeiden kanssa nyt ja tulevaisuudessa.

Kespetin peltipäällystevalikoimaan kuuluvat:

  • putkivaipat
  • LV- ja prosessiputkiston segmenttipalakäyrät
  • IV-putkiston segmenttipalakäyrät
  • muotokappaleet eli kartiot, t-liitokset, t-kappaleet ja päätteet
  • eristyskotelot
  • säiliöpäällysteet
  • alusrakenteet.

 

Putkiston osat ja niiden ominaisuudet

Käydään seuraavaksi läpi peltipäällystejärjestelmämme osat sekä niiden keskeiset ominaisuudet.

Kartio
Kartiota käytetään muutoskappaleena silloin, kun päällysteen halkaisija muuttuu eristeen ja/tai putken muuttuessa. Epäkeskeinen kartion vakiomalli valmistetaan niin, että yksi sivu on suora – tarvittaessa voidaan valmistaa myös ilmoitetun linjapoikkeaman mukaan.

Kartio asennetaan suuremmasta päästä vaipan liitos-alasikkiin ja pienemmästä päästä liitoskauluksella. Erikoistilauksesta teemme kartion molempiin päihin ala- tai päällyssikit.

T-liitos
T-liitosta käytetään lähtökauluksena joko isommasta tai samankokoisesta putkesta lähtevälle sivuhaaralle. Vakiomallissa sauma on pitkällä sivulla, mutta tarvittaessa voimme valmistaa sauman myös lyhyelle sivulle. T-liitos on saatavana myös vinona, jolloin sisäkulman astemäärä on ilmoitettava tilattaessa tuotetta.

Käyrä ja vaippa
Nämä putkiston osat tulivat jo tutuiksi artikkelisarjan edellisessä osassa, mutta otetaan silti lyhyt kertaus. Käyrät valmistetaan IV- sekä LV-putkille. LV-kulman käyrien palamäärä muuttuu peltipäällysteiden halkaisijan mukaan, kun taas IV-kulmissa palamäärä pysyy vakiona (aloituspala, kaksi välipalaa ja lopetuspala).

Vaippojen vakiopituudet ovat 1 000 ja 1 250 mm. Mikäli halkaisija on yli 1 000 mm, käyrät ja vaipat tehdään kaksiosaisina.

Pääte
Päätettä käytetään nimensä mukaisesti silloin, kun putki tai eriste päättyy. Vakiomalli toimitetaan kaksiosaisena ja umpinaisena, mutta pääte voidaan valmistaa myös reiällisenä putkelle sopivan aukon kera. Tilauksesta saatavilla on myös yksiosainen pääte sekä ryppyreunapääte, jossa reuna on käännetty noin 20 millimetrin verran vaipan päälle tai sen alle.

Loveus
Loveusta käytetään silloin, kun eristystä joudutaan jonkin esteen takia ohentamaan osasta putkea. Tällöin loveus mahdollistaa kyseisen esteen ohittamisen. Loveus voidaan valmistaa joko jatkuvana tai päättyvänä, jolloin ohituksen päähän tulee läppä, josta voidaan jatkaa vakiomallisella putkivaipalla.

T-kappale
T-kappale on erityisesti isompiin IV-kanaviin tarkoitettu päällysteyhde, joka sisältää vaippaosan. Yhtyvä putki lähtee kartiomaisesti putkesta. T-kappaleen asennus tapahtuu lähelle tuotujen vaippojen päälle.

T-kappale asennetaan putkivaippojen päälle ja se voidaan valmistaa myös ilman vaippaosaa.