Yritys 2017-11-27T07:43:45+00:00

KESPET OY

 

Kespet Oy on kansainvälinen, LVI- ja teollisuuseristystuotteiden, rakennusteollisuuden ohutlevytuotteiden ja alan asennustarvikkeiden ja käsityökalujen kokonaisvaltaisen myynnin johtava yritys Suomessa.

Kespet Oy aloitti toimintansa vuonna 1977 ja keskittyi alussa LVI-taloteknisiin eristyksiin, myöhemmin teollisuuseristämiseen ja vuodesta 1983 lähtien prosessiteollisuuden putkien, säiliöiden, laitteiden, kanavien ja kattiloiden teknisiin eristysprojekteihin Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2007 eristysurakointitoiminnasta päätettiin luopua kokonaan ja keskittyä rakenteiden suojapäällyste- ja alusrakennejärjestelmien teolliseen valmistukseen sekä erilaisten eristys- ja ohutlevytarvikkeiden tuontiin, vientiin ja jälleenmyyntiin.

Asennusvalmiit Kespet -peltipäällyste- ja alusraudoitusjärjestelmät ovat laadukas ja taloudellinen ratkaisu. Tuotteet valmistetaan laatuvalvotuissa, standardisoiduissa prosesseissa nykyaikaisilla tuotantolinjoilla. Automatisoitu tuotantomme varmistaa Kespet -peltipäällysteiden ja eristyksen alustukiraudoitusjärjestelmien onnistuneen asentamisen.

Kespet Oy:n oman tuotannon lisäksi jälleenmyymme muita teknisiä eristys- ja päällystejärjestelmiä sekä työkaluja ja asennustarvikkeita. Yhteistyökumppanimme ovat pitkään alalla toimineita laadukkaita valmistajia. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Paroc, Rockwool, SSAB, Armacell, Sebald, Goebel, Ovako ja Tibnor. Kespet-konseptin tuotteiden valmistus, suunnittelu, myynti ja markkinointi on sertifioitu ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien mukaisesti. Henkilöstömme palvelee asiantuntevasti ja laadukkaasti asiakkaitamme aina viimeistä niittiä myöten.

Kespet Oy:n tehtaat ja pääkonttori sijaitsevat Vaajakoskella Jyväskylässä. Tämän lisäksi yhtiöllä on Helsingissä oma varastomyyntiyksikkö Tattarisuon teollisuusalueella. Helsingin ja Jyväskylän myyntiyksiköt ovat eristetarvikemyynnin ja logistiikan kannalta sijoittuneet hyvin palvelemaan koko Suomen asiakkaita.

 

 

Ympäristötoiminta

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädännön vaatimuksia sekä paikallisten ympäristöviranomaisten määräyksiä. Kespet Oy:n ympäristötoiminta ja toiminta on ympäristön huomioon ottaminen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Ympäristön huomioiminen toiminnassa:

– oman toiminnan ympäristönäkökohtien seuranta, arviointi ja jatkuva parantaminen
– materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen
– ympäristönäkökulman huomioiminen hankintojen suunnittelussa ja toimittaja-arvioinneissa
– jätteiden määrän vähentäminen ja lajittelu
– henkilökunnan valistaminen, kouluttaminen ja tiedottaminen
– ympäristöviestintä asiakkaille ja yhteistyötahoille

Eri prosesseissa laaditaan, päivitetään ja arvioidaan, linjaorganisaation mukaisten vastuuhenkilöiden johdolla, vuosittain ympäristöjärjestelmän tavoitteet vuosittaisella sekä/tai pidemmän aikavälin tavoitteella.

 

 

Laatutoiminta

Laatu on oleellisin osatekijä Kespetin liiketoiminnallisissa tavoitteissa. Kespet Oy:n laatutoiminta pohjautuu laatujohtamisjärjestelmä EN ISO9001:2015 perusteiden mukaiseen toimintaan.

Laatuprosessijohtaminen ohjaa toimintaamme organisaatiomme jokaisella tasolla, haluamme tarjota asiakkaillemme parasta. Olemme vastuullinen yritys, joka huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä, henkilöstöstään, taloudellisesta vastuusta sekä ympäristövastuusta.

Tavoitteenamme on täydellinen asiakastyytyväisyys ja kokonaisvaltainen laadukkuus, johon pyrimme asiakaslähtöisyyden kautta.

Kespetin arvoja ovat:

  • Laadukkuus ja rehellisyys
  • Avoimuus ja kunnioittavuus
  • Asiantuntevuus
  • Asiakaslähtöisyys
  • Vastuullisuus
  • Yhteistyöhalukkuus
  • Toimialan järkeistäminen

Suurimmat yhteistyökumppanit

Kespet Oy:n jälleenmyyntituotteet ovat alan parhaiden teknisten eristeiden, ohutlevyjen, asennustarvikkeiden ja käsityökalujen yhteistyökumppaneiden valmistamia.