TIPCHECK-auditointi käytännössä

Tutustu energiansäästöpotentiaalia arvioivan TIPCHECK-auditoinnin sisältöön ja johtopäätöksiin esimerkkikohteemme kautta. Pieni vaiva, suuret hyödyt!

TIPCHECKin sisältö muotoutuu kohdekohtaisesti

Olemme viime kuukausien aikana puhuneet paljon TIPCHECK-auditoinnista, johon saimme pätevyyden syksyllä 2021. Ehkä olet siis jo kuullutkin sen hyödyistä, mutta mikäli et, otetaan vielä pieni kertaus:

 • TIPCHECK on EiiF:n kehittämä puolueeton energiansäästöpotentiaalin arviointimenetelmä.
 • Sen tarkoitus on selvittää, kuinka paljon teollisuuden kohteessa voidaan saada aikaan säästöjä eristämällä.
 • Tavoitteena on tunnistaa kohteesta komponentit, joilla on suurin energiansäästöpotentiaali ja kannattavimmat takaisinmaksuajat.

Olemme jo päässeet suorittamaan ensimmäisiä virallisia TIPCHECK-auditointejamme. Tässä artikkelissa esittelemme yhtä niistä ja toivottavasti saamme näin vielä paremmin avattua sitä, mitä TIPCHECK käytännössä on.

Esimerkkikohde on melko pieni, joten auditoinnin sisältökin oli tyypilliseen teollisuuskohteeseen verrattuna suppea. Esimerkistä tulevat kuitenkin hyvin esille TIPCHECKin periaatteet ja sisältö. TIPCHECK-auditointi voidaan yleensäkin tehdä siinä laajuudessa kuin asiakkaan kanssa sovitaan ja nähdään tarpeelliseksi.

Kohteena lämmönjakohuoneen eristämättömät putket

Tässä TIPCHECK-auditoinnissa määrittelimme kiinteistön lämmönjakohuoneen energiansäästöpotentiaalin eristämättömille putkille. Rajasimme auditoinnin koskemaan vain lämmönjakohuoneen sisällä olevia yli 60 °C lämpimiä putkia.

Projektin alussa tehdyn arvioinnin lisäksi mittasimme pintalämpötilat uudestaan eristystyön jälkeen ja määrittelimme eristettyjen putkien todellisen energiansäästön. Itse eristystyön suoritti ulkopuolinen urakoitsija.

Arvioimme kohteessa potentiaaliset säästöt yhden vuoden aikana, kun teknistä eristystä parannetaan seuraavalla tavalla:

 • Komponentti 1 – Kaukolämpöputki: 4 m Ø 48 mm, eristämätön → eristetään kivivillalla 50 mm
 • Komponentti 2 – Lämminvesiputki: 5 m Ø 42 mm, eristämätön → eristetään kivivillalla 40 mm
 • Komponentti 3 – Lämmitysputki: 6 m Ø 35 mm, eristämätön → eristetään kivivillalla 40 mm

Ensimmäiset mittaukset teimme eristämättömille putkille. Määrittelimme nykyiset energiahäviöt eristämättömille putkille sekä laskimme teoreettiset energiahäviöt putkille valituilla eristysvahvuuksilla. Määritykseen käytimme mitattuja pintalämpötiloja ja laskentaan TIPCHECK Calculator- ohjelmistoa.

Toinen mittauskerta tehtiin sitten, kun putket oli jo eristetty. Tässä kohtaa määrittelimme todelliset energiahäviöt eristetyille putkille, käyttäen eristyksen pinnasta mitattuja lämpötiloja.

Taulukoista löytyvät kohteessa käytetyt laskentaparametrit.

Mittauksissa käytimme apuna seuraavia välineitä:

 • SKF-TKTL 21, kannettava monitoimilämpömittari, jossa tyypin K kontaktilämpömittausanturi
 • Hultafors-rullamitta, 3 m
 • TBI- Insulation App
 • TIPCHECK Calculator, v2.0.0.14

Millaisia johtopäätöksiä teimme tulosten perusteella?

Eristämättömien putkien ja eristettyjen putkien vertailemiseksi teimme lämpöhäviölaskelmat, jotka perustuivat vuosittaiseen käyttöaikaan (8760 h), pintalämpötiloihin ja käytettäviin eristepaksuuksiin. Laskelmista saimme selville seuraavat asiat:

 • Energian säästöpotentiaali yhdessä vuodessa on 9,12 MWh tai 730 € olettaen, että energian hinta pysyy tasolla 0,08 €/kWh koko vuoden ajan.
 • CO2-päästöt pienenevät 1,84 tonnia vuoden aikana.

Kun vertaamme putkien eristämisen jälkeen saatuja mittaustuloksia ja niiden perusteella tehtyä laskentaa äsken saatuun arvioon, näemme, että tulokset vastaavat hyvin toisiaan.

Mittasimme pintalämpötilat eristystyön jälkeen useasta eri kohdasta. Ne olivat noin kaksi astetta korkeammat siellä, missä lämpimät putket kulkivat lähekkäin, jolloin putkien pintalämpötilaan vaikutti viereisten putkien lämpösäteily. Tilanteeseen vaikutti myös se, että venttiileitä ei kohteessa eristetty ollenkaan, jolloin niiden lähellä olevien putkien pintalämpötiloihin lämpösäteilyn vaikutus on suuri. Tämän vuoksi mitattujen putkien pintalämpötiloina on käytetty mittauksen alhaisinta tulosta.

Mittasimme pintalämpötiloja useasta eri kohdasta myös siksi, että pystyimme varmistumaan eristyksen tasalaatuisuudesta. Mittauksia tehtiin niin kulmien kuin t-liitostenkin kohdilta. Pintalämpötilat olivat samalla tasolla suorien putkien kanssa, mistä voimme todeta, että eristystyö oli tehty laadukkaasti.

Taulukossa on esitetty, mikä olisi venttiileiden eristämisellä saatava säästöpotentiaali kohteessa.

Tässä kohteessa emme tarkastelleet ollenkaan eristämisen takaisinmaksuaikaa, sillä tilannetta saatiin kohennettua jo melko pienellä panostuksella. Mitä isommasta kohteesta on kysymys, sitä tärkeämpi merkitys myös takaisinmaksuajalla on eristykseen sijoittamisen kannattavuuden havainnollistamisessa.

Toivottavasti tämä esimerkki auttoi hahmottamaan, mitä me TIPCHECK-auditoinnissa teemme ja mitä se voisi tarjota sinunkin yrityksellesi.

Tilaa TIPCHECK-auditointi tai kysy lisää

Lue sivuiltamme TIPCHECK-auditoinnista ja pyydä meidät kartoittamaan sinunkin kohteesi energiansäästöpotentiaali. Soita suoraan myyntiimme tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!