Tiedote: Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset toimituksiimme

Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että Koronavirus (COVID-19) on viivästyttänyt tehtaiden toimintaa Aasiassa, Euroopassa sekä välillisesti myös Suomessa.

Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että Koronavirus (COVID-19) on viivästyttänyt tehtaiden toimintaa Aasiassa, Euroopassa sekä välillisesti myös Suomessa. Koronavirus aiheuttaa viivästyksiä myös Euroopan sisäiseen rahtiliikenteeseen, joka viivästyttää maahantuotavien materiaalin toimituksia. Yllä olevilla syillä saattaa olla vaikutusta tuotteidemme toimituksiin kaikkien tuoteryhmien osalta.

Koronaviruksesta aiheutunut ennakoimaton, odottamaton ja poikkeuksellinen tilanne estää Kespet Oy:tä tuottamaan palveluita ja toimittamaan materiaaleja normaalilla tavalla. Koronaviruksesta aiheutunut tilanne on Kespet Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja sitä on ollut mahdotonta ennakoida. Näin ollen voidaan todeta Koronaviruksen aiheuttaneen Kespet Oy:lle ylivoimaisen esteen (force majeure), joka vapauttaa Kespet Oy:n sopimuksien sisältämistä vastuista, siinä määrin, kun ne ovat Koronaviruksesta aiheutuneet.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tilannetta, jossa sopimusosapuoli ei voi täyttää sopimusvelvoitettaan johtuen ulkopuolisesta odottamattomasta ja poikkeuksellisesta syystä. Tästä syystä Kespet Oy ei vastaa Koronavirustilanteesta johtuneista viivästyksistä ja niistä aiheutuneista kustannuksista. Tilanteen nopean kehittymisen vuoksi, ilmoitukset muutoksista toimitusaikoihin voivat tulla nopeasti ja ne astuvat voimaan heti.

Pyrimme Kespet Oy:llä takaamaan asiakkaidemme tyytyväisyyden ja käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja viivästyksien välttämiseksi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja pyrimme tiedottamaan mahdollisista tuote loppumisista asiakkaita mahdollisimman nopeasti.