Pekka Asikainen, ny Kespet VD från 1.7.2016

Pekka Asikainen, ny Kespet VD från 1.7.2016 https://www.kespet.fi/wp-content/uploads/2012/07/kespet_tj.jpg Pekka Asikainen har framgångsrikt lett KESPET Oy:s produktionsverksamhet och kommer nu att ta emot den ansvarsfulla VD positionen från 2016/07/01. Pekka Asikainen har arbetat i bolagets produktion sedan 2008 i olika positioner som produktionsarbetare, produktionsförman och verksamhetsdirektör. Arbetet i hjärtat av Kespet Oy:s verksamhet ger bra grund

Pekka Asikainen, ny Kespet VD från 1.7.2016

https://www.kespet.fi/wp-content/uploads/2012/07/kespet_tj.jpg

Pekka Asikainen har framgångsrikt lett KESPET Oy:s produktionsverksamhet och kommer nu att ta emot den ansvarsfulla VD positionen från 2016/07/01.

Pekka Asikainen har arbetat i bolagets produktion sedan 2008 i olika positioner som produktionsarbetare, produktionsförman och verksamhetsdirektör. Arbetet i hjärtat av Kespet Oy:s verksamhet ger bra grund för Pekka Asikainen till VD posten i ett starkt internationaliserande företag.

F.d. VD Susanna Sole blir ansvarig för bolagets verksamhet i enlighet med kvalitetsledningssystemet.

Kespet Oy – 1.7.2016