Kivivillakourujen, -mattojen ja -levyjen vaatimukset Suomessa ja Euroopassa

Reilu kilpailu takaa parhaan lopputuloksen asiakkaille – ja sehän se tavoite on, tyytyväinen asiakas. Siksi on tärkeää, että jokainen elinkeinonharjoittaja pitää huolen, että omat tuotteet ovat lainsäädännön mukaiset. Lisäksi harhaanjohtavan tiedon levittäminen aiheuttaa asiakkaille vaivaa ja epätietoisuutta, ja tällainen toimintatapa ei auta ketään.

Osa eristevalmistajista on levittänyt markkinoilla harhaanjohtavaa tietoa mineraalivillatuotteiden vaadituista sertifikaateista Suomessa ja Euroopassa.

Lämmöneristykseen tarkoitettujen mineraalivillatuotteiden, eli mineraalivillakourujen, -mattojen ja -levyjen käytöstä on Suomessa, yhtenä EU:n maana, käytössä EU:n lainsäädäntö, jota Suomen omat kansalliset lait ja määräykset täydentävät. Näiden lakien mukaan, jotta eristystuotetta saa laillisesti käyttää Suomessa, rakennustuotteelta vaaditaan:

  • CE merkintä
  • Suoritustasoilmoitus eli DoP
  • Lisäksi esineitä ja tuotteita koskee REACH – asetus, jonka mukaan esine ei saa sisältää mitään aineita Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämältä erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalta yli 0,1 paino-%. Jos esine sisältää yli, on tuote merkittävä sen mukaisesti.
  • Näiden lisäksi Suomessa on käytössä rakennusmateriaalien päästöluokitus, M1- merkki, joka voi olla vaatimuksena parhaan sisäilmaluokituksen S1 kohteisiin

Suomen kilpailulain mukaan harhaanjohtavien tietojen antaminen on kielletty markkinoinnissa, jos tiedot ovat omiaan johtamaan ostopäätökseen, jota ilman annettuja tietoja olisi tehty.

Eli muiden kuin lain mukaan tarvittavien sertifikaattien mainostaminen ja markkinoiminen pakolliseksi on edellisen lauseen mukaisesti harhaanjohtavaa markkinointia.

 

EUCEB-merkki

Paljon on puhuttu teollisesti valmistettujen kuitujen bioliukoisuudesta ja sen sertifikaatista EUCEB – merkistä ja EUCEB-merkkiin viitatusta EU-asetuksesta nro 1272/2008. Kyseinen asetus koskee aineita ja seoksia, kuten esimerkiksi kemikaaleja, liimoja ja puhallusvillaa. Asetus ei siis koske esineitä, joiksi eristekourut, -matot ja – levyt luokitellaan. Esineeksi luokitellaan sellaiset aineet, joille on teollisesti valmistettu muoto tai pinta.

Tämä asia on yleisesti eristysalalla tiedossa oleva asia, jonka voi jokainen käydä myös lukemassa minkä tahansa Suomessa yleisesti käytössä olevan villanvalmistajan eristetuotteiden käyttöturvatiedotteesta. Kourut, matot ja levyt luokitellaan esineiksi. Mikään Suomen laki, asetus tai direktiivi ei vaadi EUCEB-merkkiä esineille, vaan se on vapaaehtoinen sertifikaatti.

Suomen kilpailulain (948/2011) tarkoitus on turvata terve ja toimiva taloudellinen kilpailu elinkeinonharjoittajien välillä. Kilpailulaissa määritellään mm. että elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, jolla on yli 30 % markkinoista hallussa on määräävässä markkina-asemassa. Määräävässä markkina-asemassa olevat eivät saa yhdessä asettaa muita kilpailijoita epäedulliseen asemaan teknisillä tai tuotannollisilla rajoituksilla.

 

Lisätietoja:
Olli Lassila
Aluemyyntijohtaja
040 768 2855