Kespetille virallista TIPCHECK-osaamista

Laskentapäällikkömme Antti Hyttinen osallistuu Saksassa Euroopan teollisen eristysyhdistyksen EiiF:n TIPCHECK-koulutukseen, joka antaa sekä pätevyyden että työkaluja teollisen eristämisen tuoman säästöpotentiaalin arviointiin.

Mikä on TIPCHECK-koulutus?

EIIF (European Industrial Insulation Foundation) järjestää energia-auditoijan koulutusta, jonka tarkoituksena on antaa työkaluja ja ratkaisuja teollisuuden energiansäästämiseen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen eristysratkaisuja parantamalla. 

Koulutuksen nimi, TIPCHECK, tulee sanoista Technical Insulation Performance Check, vapaasti suomennettuna Teknisen Eristyksen Suorituskyvyn Tarkistus. Koulutus antaa valmiuksia arvioida nykyisen eristysjärjestelmän suorituskykyä ja esittää parempia ratkaisuja eristämiseen, jotta energiaa säästyy ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. 

Koulutus on kestoltaan viiden päivän intensiivinen lähiopetusjakso lisättynä muutamilla lisäkoulutusjaksoilla. Koulutuksen hyväksytysti läpäisseitä kutsutaan EIIF:n pätevöittämiksi TIPCHECK-insinööreiksi. 

TIPCHECK-insinööri pystyy laskemaan esimerkiksi tehtaan tai laitoksen säästöpotentiaalin rahassa, energiassa tai hiilidioksipäästöissä sekä esittämään eristysratkaisuja tuon potentiaalin saavuttamiseen. TIPCHECK-insinöörikoulutus on laadukas ja kansainvälisiin standardeihin perustuva koulutus ja koulutuksen läpäisseillä on käytössään myös luotettava, standardisoitu energia-auditointityökalu.

TIPCHECK-insinööreille on nyt ja tulevaisuudessa tarvetta

Euroopan Unioni on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Monet maat ovat asettaneet vielä tätäkin kovempia tavoitteita, muun muassa Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

Teollisuuden energiansäästöt ja hiilidioksidipäästövähennykset ovat avainasemassa, jotta noihin tavoitteisiin voidaan päästä. EIIF:n vuonna 2021 tehdyn tutkimuksen mukaan EU:n alueella noin 14 Mtoe energiaa voidaan säästää pelkästään parantamalla teollisuuden eristysratkaisuja, jolloin hiilidioksidipäästöt vähenevät 40 Mt vuosittain. 

Puhutaan siis merkittävistä päästövähennyksistä, ja eristämisen ammattilaisille on tarvetta tulevaisuudessa yhä enemmän. Eristämisellä on väliä!

Ota yhteyttä ja kysy lisää: