Eristysinvestoinnin ROI on usein erinomainen – näin lasket sen

Kun haetaan investoinnin kannattavuutta ja nopeaa takaisinmaksuaikaa, eristäminen on yksi parhaista tavoista sijoittaa rahansa. Takaisinmaksuajat jäävät yleensä korkeintaan pariin vuoteen ja vuosittain säästettävät summat nousevat teollisuuskohteissa jopa tuhansiin euroihin.

ROI kertoo takaisinmaksuajan

Sijoittajalle tuttu tunnusluku ROI (return on investment eli sijoitetun pääoman tuotto) on hyvä työkalu myös eristämiseen panostamisen kannattavuuden arvioinnissa. ROI kertoo nimensä mukaisesti, kuinka paljon sijoitetuille rahoille saadaan tuottoa. 

Sijoitetun pääoman tuotto lasketaan seuraavanlaisella kaavalla:
ROI = saavutettu säästö lämmityskustannuksissa / investoitu raha x 100 %

Eristysinvestoinnille laskettu arvio takaisinmaksuajasta voisi näyttää seuraavanlaiselta, kun kustannuksia eristämisestä syntyisi 10 000 € ja sen myötä säästöä lämmityskustannuksissa saataisiin vuosittain 4 000 euroa. 

Säästö 4 000 € / vuosi
Investointi 10 000 €

ROI = 4 000 € / 10 000 € x 100 % = 40 %

Tämä tarkoittaisi sitä, että 40 % investoinnista maksaisi itsensä takaisin ensimmäisen vuoden aikana. Tällä tahdilla takaisinmaksuaika kokonaisuudessaan olisi 2,5 vuotta, minkä jälkeen eristämiseen investointi tuottaisi pelkkää säästöä 4 000 euroa vuodessa.

Säästön ja investoinnin laskemiseen tarvittavat tiedot

Jotta vuosittainen säästö ja investoinnin suuruus saadaan laskettua edellä mainittuun laskentakaavaan, tarvitaan yksityiskohtaisempia tietoja.

Tarkkojen investointikustannusten selvittämiseksi mukaan täytyy laskea 

  • materiaalit
  • asennukset sekä 
  • korko- ja ylläpitokulut. 

Eristystyön hintaa saattaa olla ennakkoon haasteellista arvioida, sillä urakoiden toteutushinnat vaihtelevat. 

Jotta saadaan selville vuosittaiset säästöt, tarvitaan seuraavat tiedot:

  • energian hinta
  • eristettävän kohteen keskilämpötila
  • eristysmateriaalin lämmönjohtavuus.

Lämmityskustannuksissa saadun säästön arvioimisessa olemme itse käyttäneet energian hintana 0,03 €/kWh, joka on useamman vuoden keskiarvo. Tällä hetkellä ollaan kuitenkin jo suuremmissa lukemissa, joten tätä lukua käyttämällä laskelma antaa kohtuullisen varovaisen arvion.

Lisäksi kokonaiskannattavuuden arvioimiseksi on tiedettävä

  • eristettävän kohteen odotettu käyttöaika
  • vuosittainen toiminta-aika
  • lämpöhäviökustannukset odotetun käyttöajan aikana.

Hiilivero ja päästökauppa lisäävät entisestään eristysinvestoinnin kannattavuutta 

Osana säästöpotentiaalia tulee huomioida myös hiilipäästömaksu, jonka yritykset joutuvat maksamaan. Se on noussut rajusti viime vuosina ja tulee todennäköisesti nousemaan edelleen. Maksu määrittyy energiantuottotavan mukaan: esimerkiksi kivihiilen kohdalla maksut ovat suuret, joten sitä lämmitysmuotona käyttävillä eristysinvestoinnin tuomat säästöt ovat erittäin tuntuvat, kun taas uusiutuvaa energiaa käyttävillä säästöt jäävät pienemmiksi. Energiantuotantomuodosta riippumatta päästöt ja päästömaksut vähenevät joka tapauksessa eristämisen ansiosta. 

Yritykset, jotka kuuluvat EU:n päästökaupan piiriin, voivat saavuttaa vielä enemmän säästöjä. Päästökauppaan kuuluva kiintiö pienenee vuosi vuodelta, ja tämän yli menevän osuuden pienentäminen eristämällä on yrityksille käytännössä suoraa rahaa.

TIPCHECK kertoo eristysinvestoinnin takaisinmaksuajan

Kespetin tarjoama puolueeton TIPCHECK-auditointi on luotettava tapa laskea eristyksen takaisinmaksuaika ja säästöpotentiaali. Siinä huomioidaan yksityiskohtaisesti kaikki olennaiset tekijät, jotka vaikuttavat eristämisen myötä saatuihin energiasäästöihin.

TIPCHECK-laskelma kertoo, kannattaako eristykseen investoida, ja useimmiten kannattaa. Vaikka TIPCHECK-auditointi itsessään ei edellytä mitään, EiiF:n (Euroopan teollisen eristysyhdistyksen) tietojen mukaan 75 % auditoinneista johtaa eristysinvestointeihin. Niillä on pystytty osoittamaan, että eristyksen parantaminen säästää rahaa ja energiaa sekä vähentää CO2-päästöjä – ja mikä parasta, lyhyillä takaisinmaksuajoilla.

Kysy lisää myynnistämme tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!