Back to basics: Talotekniset laitteetkin kaipaavat huolenpitoa ja eristystä

Talotekniset laitteet ovat itsestäänselvyys sellaisille, jotka vain nauttivat niiden vaikutuksesta arjessaan. Back to basics -sarjan toisessa artikkelissa nostamme keskiöön talotekniikan sekä sen eristämisen tärkeyden.

Talotekniset laitteet, nuo arjen hiljaiset sankarit

Talotekniikka käsittää osineen ne laitteistot, joilla saadaan rakennukseen aikaan terveelliset asumis- tai työskentelyolot. Tällaisia laitteita ovat lämpö-, kylmävesi- ja lämminvesijohdot, jäte- ja sadevesiviemärit, ilmanvaihtokanavat sekä ilmanvaihdon jäähdytys- ja lämmityslaitteet putkistoineen.

Kuinka moni kuitenkaan pysähtyy ajattelemaan, miten paljon talotekniset laitteet tarjoavat mukavuuksia työpaikalle ja kotioloihin?

Kuten yleensäkin, myös talotekniikan näkökulmasta eristäminen tulee usein mieleen vasta, kun törmätään ongelmaan: putket tiputtavat lattialle kondenssivettä tehden siitä vaarallisen liukkaan, vesiputki jäätyy tai hanasta ei millään tule kylmää vettä kesähelteillä. Tällaisina hetkinä iskee herkästi ikävä eristäjää ja tämän toivoisi karauttavan heti paikalle – jos ei valkoisella ratsullaan, niin vähintään eristyskourut molemmissa kainaloissaan.

Miksi taloteknistä eristystä tarvitaan?

Teknisten eristemateriaalien vaikutus mekaanisten laitteistojen luotettavuuteen jää yleensä näkymättömiin, mutta niiden merkitystä ei voi korostaa liikaa. Eristeet paitsi parantavat laitteiston energiatehokkuutta ja pitävät laitteet käynnissä, myös estävät kondenssia, varmistavat suojauksen korroosiota vastaan ja vähentävät melupäästöjä.

Talotekniset laitteet eristetään nimenomaan siksi, että ne toimisivat oikein ja energiankulutus vähentyisi. Eristämisellä pyritään suojaamaan esimerkiksi putkistojen toimintaa, ja käytännössä tämä näkyy arjessa veden tasaisena virtauksena sekä kuumana ja kylmänä pysymisenä. Eristys hidastaa myös tulipalon etenemistä, jos palo pääsee jostain syystä syttymään.

Yksi eristämisen tarkoituksista on äänen eristäminen – et mitä luultavimmin halua kuulla esimerkiksi naapurisi wc-käyntien vaihtelevaa äänimaailmaa. Mutta koska äänen eristämisestä voisi kirjoittaa kokonaisen artikkelin, teemme niin ja palaamme tähän aiheeseen myöhemmin artikkelisarjan aikana.

Kellarin eristämättömien jakeluputkien ja kiinnikkeiden vuotuinen lämpöhäviö voi olla jopa neljäsosa vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta. Kuva: Armacell.

Miten talotekniikassa eristetään?

Kuten arvata saattaa, taloteknisten laitteiden eristämismuotoja on yhtä paljon kuin laitteitakin. Eristettäessä huomioidaan paitsi laitteen itsensä, myös ympäristön asettamat vaatimukset.

Erilaisia taloteknisiä eristyksiä ovat mm.:

  • Lämpöeristys, jolla estetään lämmön siirtyminen eristämiskohteesta ympäristöön ja näin ollen vältetään tarpeettomat lämpöhäviöt.
  • Kylmäeristys, jolla estetään lämmön siirtyminen ympäristöstä eristämiskohteeseen, jolloin pienennetään kylmähäviöiden aiheuttamia energiakustannuksia.
  • Kondenssieristys on kylmäeristystä, jolla estetään ympäristön kosteuden tiivistyminen eristettävän kohteen pintaan. Tiivistynyt kosteus voi aiheuttaa korroosiota eristettävälle kohteelle tai muita vaurioita ympäristölle kondenssiveden valuessa tai tippuessa lattialle.
  • Suojaeristys, jonka tarkoitus on suojella henkilöitä palovammoilta ja tapaturmilta. Korkein sallittu pintalämpötila normaaleissa käyttöolosuhteissa on 60 °C.
  • Jäätymissuojaeristys, jonka tarkoitus on estää eristettävän kohteen sisällön jäätymistä.
  • Palosuojauseristys, jolla estetään tai rajoitetaan tulipalon aiheuttamia vaurioita.

Talotekniikan eristysten määräykset tulevat Ympäristöministeriön asetuksista, jotka löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta (SRMK). Talotekniikan eristysten laatuvaatimuksia, ohjeita ja standardeja ovat mm.

  • PSK Käsikirja 9 Teollisuuseristys
  • LVI 50-10344, Talotekniikassa yleisesti käytettävät eristysmateriaalit ja niiden asennus
  • LVI 50-10345, Taloteknisten eristysten mitoitus ja käyttö.

Millä eristetään?

Eristämisessä oikeat materiaalit ovat kaiken perusta – ethän sinäkään pue jalkaasi villasukkia kesähelteillä etkä verkkosukkia pakkasella.

Mineraali- ja lasivillakourut sekä -matot ovat tavallisimmat taloteknisessä eristyksessä käytettävät materiaalit. Molempia näistä materiaaleista käytetään alumiinipaperipintaisina sekä pinnoittamattomina. Yleisimpiä päällysteitä ovat PVC-päällyste sekä muovitetut tai maalamalla päällystetyt pellit, alumiinipelti ja sinkitty pelti.

Mineraalivillakourujen ehdottomia etuja ovat niiden hyvät palonkesto-ominaisuudet sekä helppo ja nopea asennettavuus. Solukumia ja polystyreeniä puolestaan käytetään kylmä- ja kondenssieristyksessä.

Pidetään eristäminen pinnalla

Ehkä vielä jonain päivänä toimistolle aamulla saapuva työntekijä pukkaa kollegaansa kylkeen ja osoittaa tälle eristettyä ilmastointiputkea sanoen, miten hienoa on, etteivät ilmastointilaitteiden putket ole sinä kesänä valuttaneet lainkaan kondenssivettä hyvien eristysten ansiosta.

Siihen asti pyrimme pitämään eristämisen lippua korkealla muilla keinoin ja tuomaan eristämisen mittavat hyödyt ihmisten tietoisuuteen eriste kerrallaan.

Pysy kuulolla – jatketaan tästä seuraavissa artikkeleissa!