• 10
  • 1
  • 5
  • 6
  • 5
  • 2
 

Vill du spara tid? Ett alltäckande och unikt materialtjänstesystem för VVS- och industribygg.

Vill du spara tid? Ett alltäckande och unikt materialtjänstesystem för VVS- och industribygg.

Bekanta dig med Kespet konceptet

 Referenser

Referenser

Referenser

 Företag

KESPET Oy är ett internationellt företag, ledande i försäljning av teknisk isolering till VVS och industri samt tillhörande montagetillbehör och handverktyg i Finland.  Vi bjuder en omfattande försäljningstjänst av isolerings- och tunnplåtprodukter för olika isolerings-och byggningsverksamhet i Finland och utomlands.

Industriella KESPET-plåtbeklädnads- och underkonstruktionsprodukter är den ända rätta lösningen i sin kostnadseffektivitet till olika isoleringsobjekt inom VVS-, industri-isolering nu och i framtiden.

Läs mer