PVC- och aluytbeklädnad 2017-11-27T10:44:07+00:00

PVC- och aluytbeklädnad

Aluytbeklädnad

KESPET®-aluytbeklädnad är ett tryggt beklädnadssystem för VVS-rörisolering i sjukhus, offentliga byggnader och köpcenter. Med andra ord överallt där det krävs ett miljövänligt brandtekniskt skydd från byggmaterialet.

KESPET®-plåt-och aluytbeklädnader är av metall. De hör brandtekniskt till klass A1, vilken med EU kommissionens beslut 2000/605/EY är klassificerad som obrännbar utan testbehov.

  • Brandsäker
  • Miljövänlig
  • Återanvändbarhet 100 %
  • Lättinstallerad

PVC-ytbeklädnad plastplåt

SEBALD EKAFOL PVC är Europas mest använt, ett förmånligt PVC-ytbeklädnadssystem i värmeisolering inomhus vid husbygg. Tät, ljusgrå plastbeklädnad skyddar isolerade rörledningar, böjar och andra rördelar samt ventiler mot mekanisk påverkan, skrubbning och fuktighetsinträngning.

Produkt kategori