Kespet koncept 2017-11-09T21:51:59+00:00

Företag      Historia      Referenser

KESPET-kocept

Syftet för det heltäckande KESPET®-material- och monteringstjänstesystem är rationalisering av materialförsörjning inom industri-isolering samt relaterade arbetssätten i samarbete med industri-isoleringsentreprenören och beställaren/utrustningsleverantören.

KESPET Oy erbjuder ett heltäckande materialtjänstesystem till VVS- och industribygg. KESPET tillverkar och säljer högkvalitativa samt prismässigt konkurrenskraftiga KESPET -ytbeklädnads- och underkonstruktionssystem som fyller kraven i byggbestämmelser och standarder i EU och Finland. Kespet har i återförsäljning teknisk isolering, tunnplåt, verktyg och montagetillbehör heltäckande i sista nit. Kunderna får centralt allt det som behövs inom VVS- och industri-isolering samt tunnplåtskyddsbyggande och kan såtillvida koncentrera sig på det väsentliga i sin affärsverksamhet, på det som ger resultat.

Kespets strategi är att växa till mest täckande koncern inom isolerings- och tunnplåttjänster i Nordeuropa. Ledningssystem för kvalitetprocess styr vår verksamhet på varje nivå, vi vill leverera bara det bästa. Vi är ett ansvarsfullt företag som tar hand om kundnöjdhet, personal, finansiellt ansvar och miljöansvar.

 

KESPETs värden är:

  • Kvalitet och ärlighet
  • Öppenhet och respekt
  • Expertis
  • Kundnärhet
  • Ansvarighet
  • Samarbetsvilja
  • Rationalisering av branschen