• 10
 • 1
 • 5
 • 6
 • 11
 • 2
 

KESPET Oy

KESPET Oy on kansainvälinen, LVI- ja teollisuuseristystuotteiden, rakennusteollisuuden ohutlevytuotteiden ja näihin liittyvien asennustarvikkeiden ja käsityökalujen kokonaisvaltaisen myynnin johtava yritys Suomessa.

KESPET Oy aloitti toimintansa vuonna 1977 ja keskittyi alussa LVI-taloteknisiin eristyksiin, myöhemmin teollisuuseristämiseen ja vuodesta 1983 lähtien prosessiteollisuuden putkien, säiliöiden, laitteiden, kanavien ja kattiloiden teknisiin eristysprojekteihin Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2007 eristysurakointitoiminnasta päätettiin luopua kokonaan ja keskittyä rakenteiden suojapäällyste- ja alusrakennejärjestelmien teolliseen valmistukseen sekä erilaisten eristys- ja ohutlevytarvikkeiden tuontiin, vientiin ja jälleenmyyntiin.

Asennusta vaille valmiit KESPET®-peltipäällyste- ja alusraudoitusjärjestelmät ovat taloudellinen ratkaisu. Tuotteet valmistetaan laatuvalvotuissa, standardisoiduissa prosesseissa nykyaikaisilla tuotantolinjoilla. Automatisoitu tuotantomme varmistaa KESPET®-peltipäällysteiden ja eristyksen alustukiraudoitusjärjestelmien onnistuneen asentamisen.

KESPET Oy:n oman tuotannon lisäksi jälleenmyynnissä olevat muut tekniset eristys- ja päällystejärjestelmät ovat pitkään alalla toimineiden valmistajien laadukkaita tuotteita. Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Paroc, Rockwool, SSAB, K-Flex, Sebald, Goebel, Ovako ja Tibnor.

KESPET®-konseptin tuotteiden valmistus, suunnittelu, myynti ja markkinointi on sertifioitu ISO9001:2008 laatujohtamisjärjestelmän mukaisesti. Henkilöstömme palvelee asiantuntevasti ja laadukkaasti asiakkaitamme viimeistä niittiä myöten. KESPET Oy:n tehtaat ja pääkonttori sijaitsevat Vaajakoskella Jyväskylässä. Tämän lisäksi yhtiöllä on Helsingissä oma varastomyyntiyksikkö Tattarisuon teollisuusalueella. Helsingin ja Jyväskylän myyntiyksiköt ovat eristetarvikemyynnin ja logistiikan kannalta sijoittuneet hyvin palvelemaan koko Suomen asiakkaita.

 

 

Laatutoiminta

 

Laatu on oleellisin osatekijä Kespetin liiketoiminnallisissa tavoitteissa. Kespet Oy:n laatutoiminta pohjautuu laatujohtamisjärjestelmä EN ISO9001:2015 perusteiden mukaiseen toimintaan. Laatuprosessijohtaminen ohjaa toimintaamme organisaatiomme jokaisella tasolla, haluamme tarjota asiakkaillemme parasta. Olemme vastuullinen yritys, joka huolehtii asiakkaiden tyytyväisyydestä, henkilöstöstään, taloudellisesta vastuusta sekä ympäristövastuusta. Tavoitteenamme on täydellinen asiakastyytyväisyys ja kokonaisvaltainen laadukkuus, johon pyrimme asiakaslähtöisyyden kautta.

 

Kespetin arvoja ovat:

 

 • Laadukkuus ja rehellisyys
 • Avoimuus ja kunnioittavuus
 • Asiantuntevuus
 • Asiakaslähtöisyys
 • Vastuullisuus
 • Yhteistyöhalukkuus
 • Toimialan järkeistäminen 

 

 

Ympäristötoiminta

 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädännön vaatimuksia sekä paikallisten ympäristöviranomaisten määräyksiä. Kespet Oy:n ympäristötoiminta ja toiminta on ympäristön huomioon ottaminen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

 

Ympäristön huomioiminen toiminnassa:

 

- oman toiminnan ympäristönäkökohtien seuranta, arviointi ja jatkuva parantaminen

- materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen

- ympäristönäkökulman huomioiminen hankintojen suunnittelussa ja toimittaja-arvioinneissa

- jätteiden määrän vähentäminen ja lajittelu

- henkilökunnan valistaminen, kouluttaminen ja tiedottaminen

- ympäristöviestintä asiakkaille ja yhteistyötahoille

 

Eri prosesseissa laaditaan, päivitetään ja arvioidaan, linjaorganisaation mukaisten vastuuhenkilöiden johdolla, vuosittain ympäristöjärjestelmän tavoitteet vuosittaisella sekä/tai pidemmän aikavälin tavoitteella.